Zelena streha

Usmerjanje naravnih zakonitosti – torej brez dodatne energije, časa ali dela – v korist človeštva in narave…